>Detslor.dk>Matematik>Statistik

Statistik

Sandsynlighedsregning:
[M-42]
Middelværdi µ af stokastisk variabel X med sandsynlighedsfordeling.
µ: Middelværdi
E: Expertation (forventning)
P: Proberbility (sandsynlighed)

Binomialfordeling:
[M-43]
[M-44]
[M-45]
[M-46]
[M-47]
[M-48]
[M-49]
[M-50]

Deskriptiv staistik:
#PENDING#