>Detslor.dk>Matematik>Rentesregning

Rentesregning

Procentregning

Gennemsnitlig procentvis ændring
[M-01]
[M-02]
[M-03]
r: Renten r
R: Renten R (den totale fremskrivning over et antal terminer)
n: Antal terminer


Rentesregning

Kapitalfremskrivning
[M-04]
K0: Startkapital
Kn: Slutkapital
r: Rentefod
n: Antal terminer

Annuitetsopsparing
[M-05]
[M-06]
b: Terminsindbetaling
r: Rentefod
n: Antal terminsydelser
A: Kapital efter sidste indbetaling

Annuitetslån
[M-07]
[M-08]
G: Hovedstol
r: Rentefod
n: Antal terminsydelser
y: Terminsydelse


Udledning af formler:
Kapitalfremskrivning:
[M-09]
[M-10]