>Detslor.dk>Fysik>Ellære

Ellære

Elektrisk strøm
[F-13]
Q: Ladning
I: Elektrisk strøm i en leder
t: Tid

Elektrisk spænding
[F-14]
A: Arbejde
U: Spænding/spændingsfald
Q: Ladning

Beregning af modstand i lederstykke
[F-15]
A: Tværsnitsareal
p: Specifik modstand
l: Længde
R: Modstand

Ohm's lov
[F-16]
U: Spænding
R: Ohmsk modstand
I: Strømstyrke

Elektrisk energi
[F-17]
E: Elektrisk energi
I: Strømstyrke
U: Spænding
t: Tiden

Elektrisk effekt
[F-18]
P: Elektrisk effekt
I: Strømstyrke
U: Spænding