>Detslor.dk>Fysik>Effekt - energi

Effekt - energi

[F-10]
P: Effekt
t: Tid
A: Arbejde

Potentiel energi
[F-11]
m: Masse
g: Tyngdeacceleration
h: Højde

Kinetisk energi
[F-12]
Ekin: Kinetisk energi
v: Legemets hastighed
m: Legemets masse