>Detslor.dk>Fysik>Newtons love

Newtons love

Newtons første lov:
Ethvert legeme forbliver i den bevægelse, det har, hvile eller jævn bevægelse, sålænge det ikke påvirkes af nogen kraft.

Newtons anden lov:
[F-07]
F: Kraft
m: Masse
a: Acceleration

Newtons tredje lov:
Når et legeme påvirker et andet legeme med en kraft, vil det andet legeme påvirke det første legeme med en lige så stor, men modsatrettet kraft.