>Detslor.dk>Efter skoletid>Prøve 1

Prøve 1

På dette ark bliver der stillet dig 20 opgaver, som du skal løse i den rækkefølge, de står i. Du har 4 minutter til at løse opgaverne i. Hvis du bliver færdig før tiden er udløbet, må du ikke forstyrre resten af klassen.

1.Læs alle spørgsmålene grundigt igennem.
  
2.Sæt dit navn i øverste venstre hjørne.
  
3.Gang 555 med 11 – du kan bruge bagsiden.
  
4.Oversæt: ”It is not difficult to follow instructions”.
  
5.Tegn 4 små firkanter i nederste venstre hjørne.
  
6.Angiv antallet af vinduer i lokalet.
  
7.Skriv klassebetegnelsen midt under dit navn.
  
8.Sæt et kryds i hver af firkanterne.
  
9.Sæt dine forbogstaver i nederste højre hjørne.
  
10.Skriv tallene 89 til 80 på bagsiden.
  
11.Sæt en streg under ordet ”ikke” i oversættelsen.
  
12.Sæt en bolle i hver af firkanterne.
  
13.Skriv betydningen af det svenske ord ”rolig” her _______________.
  
14.Anfør facit af regnestykket her _______________.
  
15.Oversæt: ”Ich glaube, dass ich einem Order fölge kann”.
  
16.Angiv den omtrentlige loftshøjde i dette rum _______________.
  
17.Tag 82, læg 97 til, træk 79 fra, gang med 10 og skriv resultatet her _______________.
  
18.Ved gennemlæsning af den næste opgave, må du forholde dig absolut rolig, så du ikke påvirker dine kammerater.
  
19.Du skal kun udføre ”ordre” nr. 2 og nr. 20. De øvrige gælder ikke.
  
20.Udfyld bagsiden med en eller flere tegninger, indtil tiden er udløbet. Det er naturligt fristende at give udtryk for sin munterhed over for dem, der sidder og knokler løs, men bevar alligevel pokerfjæset og lad som om du arbejder koncentreret.